REGULAMIN

Poniżej znajdziecie Państwo nasz regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów.
Na stronie www.galeria-winiarek.pl  oferujemy Państwu nabycie chłodziarek do wina i innych produktów firmy DORAGROUP.

 1. Charakterystyka produktów oferowanych na stronie galeria-winiarek.pl. 
 • Chłodziarki do wina oferowane na tej stronie są produktami pochodzącymi z wystaw sklepowych i mogą zawierać nieznaczne zarysowania powstałe w wyniku transportu. Są w pełni sprawne.
 1. Gwarancja i serwis pogwarancyjny.
 • Na każdy zakup ze strony galeria-winiarek.pl udzielamy 2-letniej gwarancji. Termin ważności gwarancji liczony jest od pierwszego dnia sprzedaży, który widnieje na fakturze lub innym dowodzie sprzedaży.
 • Informacje dotyczące zgłaszania wad fizycznych znajdziecie Państwo w punkcie 9.
 • Po upływie gwarancji, nasza firma świadczy również odpłatnie usługi serwisowe w zakresie naprawy sprzętu zakupionego na stronie galeria-winiarek.pl.
 1. Zawieranie umowy oraz dostawa towaru
 • Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem naszej strony poprzez kliknięcie na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Jest to zamówienie wiążące na urządzenia znajdujące się w koszyku.
 • Złożone przez Państwa zamówienie zostanie potwierdzone drogą mailową. Moment w którym otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem zamówienia oznacza zawarcie wiążącej umowy.
 • Realizacja zamówienia trwa od 3 do 14 dni roboczych, przez co należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku włącznie. Wyjątkiem są dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Ceny urządzeń i koszty przesyłki.
 • Ceny widniejące w chwili zakupu są cenami końcowymi i zawierają podatek VAT. Po opłaceniu przez Państwa pełnej kwoty zamówienia, urządzenie zostanie wysłane wybranym przez Państwa sposobem.
 • Koszty wysyłki opłaca kupujący.
 1. Metody płatności.
 • Na naszej stronie oferowane są dwa rodzaje płatności: za pobraniem i przelew.
 • Firma Doragroup akceptuje tylko płatności wykonane za pomocą kont bankowych prowadzonych w państwach Unii Europejskiej.

 

 1. Kody rabatowe i ich realizacja.
 • Kody rabatowe mogą być wydawane podczas kampanii promocyjnych i mają określony termin ważności.
 • Mogą Państwo dokonać realizacji kodu rabatowego w ostatnim etapie składania zamówienia. Nie można łączyć ze sobą kilku kodów rabatowych.
 1. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy
 • Mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 • Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo powiadomić nas o tym za pośrednictwem maila lub drogą listowną przed upływem 14 dni. Zachęcamy Państwa do użycia gotowych formularzy dostępnych na naszej stronie w zakładce „zwroty, reklamacje i wymiany”
 • W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do odstąpienia od umowy, wyślemy Państwu maila, w którym potwierdzimy otrzymanie Państwa oświadczenia. Mail zostanie wysłany niezwłocznie, zaraz po otrzymaniu Państwa oświadczenie.
 • Od dnia, w którym otrzymamy Państwa oświadczenie z chęcią odstąpienia od umowy, mamy obowiązek niezwłocznie w ciągu 14 dni dokonać zwrotu dokonanych przez Państwa płatności, w tym koszty dostawy urządzenia/urządzeń. Wyjątkiem są dodatkowe koszty, które mogą wyniknąć z wyboru innego sposobu dostawy niż ten najtańszy sposób oferowany na naszej stronie.
 • Przypominamy, że leży na Państwu obowiązek przesłania towaru, który chcą Państwo zwrócić, niezwłocznie w ciągu 14 dni liczonych od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa oświadczenie od odstąpienia od umowy. Aby otrzymać zwrot płatności, musimy otrzymać zwrot towaru lub muszą Państwo przedstawić dowód, że towar został wysłany do nas na adres:

Doragroup
Kłoda 7e,
64-130 Rydzyna

 • Termin uważa się za dochowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.
 • Dokonane przez Państwa płatności zostaną zwrócone tym samym sposobem, jaki użyli Państwo podczas zakupów. Może nastąpić wyjątek od tej zasady, w przypadku kiedy zgodzą się Państwo na zwrot płatności przy użyciu innej metody. Nastąpi to tylko jeżeli nie będzie się to wiązało dla Państwa z dodatkowymi kosztami.
 1. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów.
 • Firma Doragroup jest zobowiązana do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.
 • W przypadku jakichkolwiek wad produktów zamówionych za pośrednictwem galeria-winiarek.pl oprócz tych wymienionych w punkcie 1, ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
 1. Reklamacje
 • Wszelkie reklamacje mogą Państwo składać drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 • Wszystkie reklamacje rozpatrzmy w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy lub braki w zgłoszeniu reklamacyjnym, zostaną Państwo o tym powiadomieni za pośrednictwem maila lub telefonicznie. Zachęcamy do użycia gotowego formularza dostępnego w zakładce „zwroty, reklamacje i wymiany”.